MEIE VISIOON

Elukestva õppe kontekstis on tekkimas üha enam erinevaid õppemeetodeid ja -keskkondi. Kasvav IT vahendite, hübriidõppe, e-õppe ja kaugõppe kasutamine eeldab koolitajatelt digipädevusi. Koolitaja digipädevuste puudumist tunnistatakse aga mitmel tasandil.

Napib inimesi, kes toetaks, nõustaks ja juhendaks koolitajaid kompetentsidega nii andragoogikas kui ka IT vahendite kasutamisel hariduses. Võttes arvesse täiskasvanud õppija eripära, on oluline luua kättesaadav ja terviklik e-õppe kogemus.

Meie projekti eesmärk on toetada õppedisaini kasutuse kasvu täiskasvanute hariduses ning välja arendada baasväljaõpe õppedisaineritele täiskasvanute hariduses. Pädevatest õppedisaineritest on enim kasu õppeasutustele, koolituskeskustele, eraettevõtetele ja muudele organisatsioonidele.

EESMÄRGID

Tõsta

täiskasvanuõppe kvaliteeti.

Edendada

tõhusate ja sihipäraste digivahendite kasutust õppeprotsessis

Aidata

koolitajatel saada digipädevaks.

Soodustada

koostööd koolitajate ja õppedisainerite vahel.

Lihtsustada

koolitajate muutust oskuslikeks õppedisaineriteks.

SIHTRÜHM

 

 

Meie eesmärk on jõuda õpetajate, koolitajate, sisuloojate ja teiste spetsialistideni, kes on huvitatud oma digitaalsete ja õppedisaini oskuste parandamisest, et rakendada neid täiskasvanuõppes.

MIS ON ÕPPEDISAIN TÄISKASVANUTE HARIDUSES?

Selles lühivideos tutvustame oma visiooni rollist, oskustest ja teadmistest, mida üks õppedisainer täiskasvanuhariduses peaks omama, ning meie panust õppekava väljatöötamisse tugevdamaks seda erialast profiili.

AJAKAVA

EDIT project will be developed along the years 2020-2023, Main dates for the completion of our tasks are briefly described in the timeline below.

Timeline

Avakoosolek

Esmane koosolek eesmärkide seadmiseks ja tööjaotuse korraldamiseks.

Teoreetilised uuringud

Meeskond lõpetab esialgsed teoreetilised uuringud, et liikuda edasi IDAE õppekava koostamise juurde.

IDAE õppekava

IDAE õppekava valmimine.

Õppematerjalid

Õppematerjalide arendamine IDAE (IDAE = õppedisainer täiskasvanuhariduses) jaoks.

IDAE käsiraamat

IDAE käsiraamatu koostamine

Koolitus IDAE koolitajatele

IDAE koolituse valmimine, mille viivad läbi eksperdid täiskasvanuhariduses töötavatele koolitajatele ja seotud korraldavatele asutustele.

Levitamine

Tulemuste levitamine ja veebilehe valmimine.

Projekti lõpp

Tulemuste hindamine ja viimane kohtumine.

TULEMUSED

Projekti väljatöötamise käigus soovime luua dokumentide ja vahendite kogumi, mis oleks täiendavaks teadmiste allikaks kõigile, kes on seotud või huvituvad valdkondadest, kus täiskasvanute haridus ja õppedisain kohtuvad.

TÄISKASVANUTE HARIDUS: UUS VÄLJAKUTSE

Tänapäeval liigub Euroopa uue demograafilise reaalsuse suunas: rahvastik vananeb kiires tempos, kuid samal ajal meie ühiskonna tööturud, sotsiaalsed struktuurid ja majanduslikud vajadused nõuavad uusi oskusi, võimsusi ja professionaalseid profiile. Täiskasvanute populatsioon peab seisma silmitsi tõsiasjaga, et haridusele ei peaks tähelepanu pöörama ainult elu varajastes etappides, vaid tegu on pideva vajadusega kogu elu kestel, et saaksime paremini kohaneda uute ametialaste- ja elutingimustega.

The most important principle for designing lively e-Learning is to see e-Learning design not as information design but as designing an experience.

cathy
Cathy Moore
Training designer

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

ghandi
Mahatma Gandhi
Indian Leader

The teaching professions face rapidly changing demands, which require a new, broader and more sophisticated set of competences than before. 

digi
DigCompEdu
The European Framework for the Digital Competence of Educators

It is not that you read a book, pass an examination, and finish with education. The whole of life, from the moment you are born to the moment you die, is a process of learning.

krishna
Jiddu Krishnamurti
Writer and Philosopher

OLED MEIE PROJEKTIST HUVITATUD? SAADA MEILE KIRI!