Završetak projekta

Evaluacija rezultata i završni sastanak.