Kurikulum za instrukcijske dizajnere u obrazovanju odraslih

E-učenje je sve učestalije u obrazovanju odraslih – u formalnom obrazovanju odraslih, neformalnom obrazovanju, učenju temeljenom na radu itd. Kako bi se osigurala podrška odraslim polaznicima, razvoj e-učenja zahtijeva razumijevanje načela andragogije i načina na koji dizajnirati učenje. Odraslog polaznika karakteriziraju bogato iskustvo, problemski orijentiran pristup učenju, samostalnost i odgovornost u učenju, formirana osobnost, identitet i zaštita, kognitivne sposobnosti: dijalektičko mišljenje, praktična logika te kritičko promišljanje i motivacija za učenje.

Temeljem navedenih karakteristika odraslog polaznika važno je osmisliti e-učenje pristupačnog i razumljivog okruženja, nastavne materijale koji podržavaju e-učenje te postupke praćenja i vrednovanja e-učenja.

Slijedom rečenog važno je razviti kurikulum koji će osigurati kompetencije instrukcijskog dizajnera u obrazovanju odraslih temeljen na načelima andragogije, uključujući i pilot edukaciju (preporučena okruženja za e-učenje, materijali za e-učenje i vrednovanje), namjenjen osobama koje već rade na području instrukcijskog dizajna ili se time tek žele početi baviti.

Edukacija koja se provodi na temelju Kurikuluma za instrukcijskog dizajnera u obrazovanju odraslih predstavlja usavršavanje osoba koje imaju prethodno iskustvo i znanje iz područja obrazovanja odraslih – andragogije (ili pedagogije), a koje žele početi raditi kao instrukcijski dizajneri u obrazovanju odraslih. Ovaj kurikulum omogućit će im da osmisle i provedu proces učenja primjenom informacijske tehnologije. Instrukcijski dizajneri u obrazovanju odraslih zaposleni su u ustanovama za obrazovanje, privatnim tvrtkama, organizacijama civilnog društva, itd.

Očekivani učinak ostvaruje se na više razina:

* utjecaj na partnerske organizacije – kurikulum omogućuje edukaciju ciljanim skupinama kojima je potrebno stjecanje vještina instrukcijskog dizajnera;

* vanjski utjecaj – inovativni i složeni kurikulum za instrukcijskog dizajnera u obrazovanju odraslih podržava i druge obrazovne ustanove i obrazovne centre, koji mogu organizirati edukacije za instrukcijog dizajnera u obrazovanju odraslih i podići razinu kvalitete e-učenja u obrazovanju odraslih u svom okruženju.

Kurikulum je vrlo primjenjiv i upotrebljiv budući da će biti javno dostupan na pet jezika (engleski, estonski, hrvatski, njemački, španjolski) na mrežnoj stranici projekta, kao zaseban prilog.