Diseminacija

Diseminacija rezultata i izrada web stranice.