NAŠA VIZIJA

U kontekstu cjeloživotnog učenja pojavljuje se sve više metoda i novih okruženja. Sve veća upotreba ICT alata, kombiniranog učenja, e-učenja i učenja na daljinu zahtijeva digitalne kompetencije nastavnika. Nedostatak digitalnih kompetencija nastavnika prepoznaje se na mnogim razinama.

Vidljiv je nedostatak ljudi koji bi podupirali, savjetovali i povećali predavačima andragoške kompetencije, kao i korištenje IKT-a u obrazovanju. Na temelju karakteristika odraslog polaznika, važno je osmisliti pristupačno i razumljivo iskustvo e-učenja.

Cilj našeg projekta je podržati razvoj Instrukcijskog dizajna u obrazovanju odraslih i razviti bazu edukacija za Instrukcijske dizajnere u obrazovanju odraslih (IDAE). Potreba za kompetentnim Instrukcijskim dizajnerima koristit će obrazovnim institucijama, ustanovama za obrazovanje odraslih, privatnim tvrtkama i drugim organizacijama.

GLAVNI CILJEVI

Povećati

kvalitetu obrazovanja odraslih.

Promovirati

učinkovitu i svrsishodnu upotrebu digitalnih alata u procesu učenja.

Pomoći

predavačima da postanu digitalno kompetentni.

Ojačati

suradnju između predavača i Instrukcijskih dizajnera.

Olakšati

pretvorbu predavača u kompetentne Instrukcijske dizajnere.

POTENCIJALNI KORISNICI

Cilj nam je doprijeti do predavača,, trenera, stručnjaka za razvoj sadržaja i drugih dionika zainteresiranih za poboljšanje svojih digitalnih i andragoških kompetencija kako bi ih primijenili u svom radu – obrazovanju odraslih.

ŠTO JE IDAE?

U ovom kratkom videozapisu predstavljamo našu viziju uloge, vještine i znanja koje bi trebao posjedovati Instrukcijski dizajner u obrazovanju odraslih (IDAE) te naš doprinos u razvoju kurikuluma kako bi ojačali spomenuti profesionalni profil.

NAJNOVIJI POSTOVI

HODOGRAM AKTIVNOSTI

Provedba EDIT projekta planirana je od 2020. do 2023. godine. U nastavku slijedi kratki opis hodograma aktivnosti.

Timeline

2020
10/2020

Početni sastanak

Početni sastanak u svrhu definiranja ciljeva i organizacije tijeka rada.

2021
03/2021

Desktop istraživanje

Tim provodi početno desktop istraživanje u cilju unaprjeđenja IDAE kurikuluma.

08/2021

Kurikulum IDAE

Izrada IDAE kurikuluma.

10/2021

Nastavni materijali

Razvoj IDAE nastavnih materijala

2022
05/2022

Priručnik IDAE

Izrada IDAE priručnika.

12/2022

Trening za IDAE trenere

Realizacija treninga za IDAE trenere – nastavnike u obrazovanju odraslih iz ustanova partnera u projektu.

2023
05/2023

Diseminacija

Diseminacija rezultata i izrada web stranice.

07/2023

Završetak projekta

Evaluacija rezultata i završni sastanak.

OTVORENI PRISTUP MATERIJALIMA

Tijekom provedbe projekta planiran je razvoj i objava dokumenata te resursa čiji će pristup biti potpuno otvoren za sve zainteresirane. Baza dokumenata i resursa predstavlja vrijedan izvor svima čije je profesionalno djelovanje povezano s obrazovanjem odraslih.

OBRAZOVANJE ODRASLIH: NOVI IZAZOV

U današnje se vrijeme Europa suočava s novom demografskom stvarnošću: Stanovništvo brzo stari, a istodobno tržište rada, socijalne i ekonomske potrebe naših društava podrazumijevaju nove vještine, kompetencije i profesionalne profile. Odrasla populacija mora se suočiti s činjenicom da obrazovanje nije pitanje koje treba rješavati u ranim fazama života, već stalna potreba tijekom cijelog našeg života kako bismo se što bolje prilagodili novim profesionalnim i životnim uvjetima.

The most important principle for designing lively e-Learning is to see e-Learning design not as information design but as designing an experience.

cathy
Cathy Moore
Training designer

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

ghandi
Mahatma Gandhi
Indian Leader

The teaching professions face rapidly changing demands, which require a new, broader and more sophisticated set of competences than before. 

digi
DigCompEdu
The European Framework for the Digital Competence of Educators

It is not that you read a book, pass an examination, and finish with education. The whole of life, from the moment you are born to the moment you die, is a process of learning.

krishna
Jiddu Krishnamurti
Writer and Philosopher

ZANIMA VAS NAŠ PROJEKT? OSTAVITE NAM PORUKU!