Početni sastanak

Početni sastanak u svrhu definiranja ciljeva i organizacije tijeka rada.