MEIE VISIOON

Elukestva õppe kontekstis on tekkimas üha enam erinevaid õppemeetodeid ja -keskkondi. Kasvav IT vahendite, hübriidõppe, e-õppe ja kaugõppe kasutamine eeldab koolitajatelt digipädevusi. Koolitaja digipädevuste puudumist tunnistatakse aga mitmel tasandil.

Napib inimesi, kes toetaks, nõustaks ja juhendaks koolitajaid kompetentsidega nii andragoogikas kui ka IT vahendite kasutamisel hariduses. Võttes arvesse täiskasvanud õppija eripära, on oluline luua kättesaadav ja terviklik e-õppe kogemus.

Meie projekti eesmärk on toetada õppedisaini kasutuse kasvu täiskasvanute hariduses ning välja arendada baasväljaõpe õppedisaineritele täiskasvanute hariduses. Pädevatest õppedisaineritest on enim kasu õppeasutustele, koolituskeskustele, eraettevõtetele ja muudele organisatsioonidele.

EESMÄRGID

Tõsta

täiskasvanuõppe kvaliteeti.

Edendada

tõhusate ja sihipäraste digivahendite kasutust õppeprotsessis

Aidata

koolitajatel saada digipädevaks.

Soodustada

koostööd koolitajate ja õppedisainerite vahel.

Lihtsustada

koolitajate muutust oskuslikeks õppedisaineriteks.

SIHTRÜHM

 

 

Meie eesmärk on jõuda õpetajate, koolitajate, sisuloojate ja teiste spetsialistideni, kes on huvitatud oma digitaalsete ja õppedisaini oskuste parandamisest, et rakendada neid täiskasvanuõppes.

MIS ON ÕPPEDISAIN TÄISKASVANUTE HARIDUSES?

Selles lühivideos tutvustame oma visiooni rollist, oskustest ja teadmistest, mida üks õppedisainer täiskasvanuhariduses peaks omama, ning meie panust õppekava väljatöötamisse tugevdamaks seda erialast profiili.

RECENT POSTS

No posts found!

AJAKAVA

EDIT projekt töötatakse välja aastatel 2020-2023, Meie ülesannete täitmise peamisi kuupäevi kirjeldatakse lühidalt allpool olevas ajakavas.

Timeline

2020
01/10/2020

Avakoosolek

Esmane koosolek eesmärkide seadmiseks ja tööjaotuse korraldamiseks.

2021
01/03/2021

Teoreetilised uuringud

Meeskond lõpetab esialgsed teoreetilised uuringud, et liikuda edasi IDAE õppekava koostamise juurde.

31/08/2021

IDAE õppekava

IDAE õppekava valmimine.

31/10/2021

Õppematerjalid

Õppematerjalide arendamine IDAE (IDAE = õppedisainer täiskasvanuhariduses) jaoks.

2022
12/05/2022

IDAE käsiraamat

IDAE käsiraamatu koostamine

31/12/2022

Koolitus IDAE koolitajatele

IDAE koolituse valmimine, mille viivad läbi eksperdid täiskasvanuhariduses töötavatele koolitajatele ja seotud korraldavatele asutustele.

2023
31/05/2023

Levitamine

Tulemuste levitamine ja veebilehe valmimine.

31/07/2023

Projekti lõpp

Tulemuste hindamine ja viimane kohtumine.

TULEMUSED

Projekti väljatöötamise käigus soovime luua dokumentide ja vahendite kogumi, mis oleks täiendavaks teadmiste allikaks kõigile, kes on seotud või huvituvad valdkondadest, kus täiskasvanute haridus ja õppedisain kohtuvad.

TÄISKASVANUTE HARIDUS: UUS VÄLJAKUTSE

Tänapäeval liigub Euroopa uue demograafilise reaalsuse suunas: rahvastik vananeb kiires tempos, kuid samal ajal meie ühiskonna tööturud, sotsiaalsed struktuurid ja majanduslikud vajadused nõuavad uusi oskusi, võimsusi ja professionaalseid profiile. Täiskasvanute populatsioon peab seisma silmitsi tõsiasjaga, et haridusele ei peaks tähelepanu pöörama ainult elu varajastes etappides, vaid tegu on pideva vajadusega kogu elu kestel, et saaksime paremini kohaneda uute ametialaste- ja elutingimustega.

E-õppe loomisel on kõige olulisem põhimõte näha e-õppe disainimist mitte infodisaini, vaid kogemuse disainimisena.

cathy
Cathy Moore
Õppedisainer

Elage nagu homset poleks. Õppige nagu elaksite igavesti.

ghandi
Mahatma Gandhi
India juht

Õpetajate amet seisab silmitsi kiiresti muutuvate nõudmistega, mis eeldavad varasemast uut, laiemat ja keerukamat kompetentside kogumit.

digi
DigCompEdu
The European Framework for the Digital Competence of Educators

It is not that you read a book, pass an examination, and finish with education. The whole of life, from the moment you are born to the moment you die, is a process of learning.

krishna
Jiddu Krishnamurti
Writer and Philosopher

OLED MEIE PROJEKTIST HUVITATUD? SAADA MEILE KIRI!